Underhålla webbplatser

Vår målsättning är ett långt och givande samarbete med våra uppdragsgivare. Förvaltning och support är därför något som vi sätter mycket högt värde på.

Vi på nearU har fokuserat på förvaltning av webblösningar sedan starten 1999. Självklart lägger vi stor vikt vid nyutvecklingen av webbplatser, men detta sker under en kort och intensiv period. Förvaltningen och underhållet av webbplatsen sker däremot under en lång period, ofta i flera år. Det är därför angeläget att ha en partner som fortsatt sätter din webbplats i centrum. Din webbplats kommer ju aldrig att vara helt färdig.

Med förvaltning tänker man ofta på att man har en fungerande support och det är självfallet oerhört viktigt att den finns och fungerar. För oss är det dock en mycket större fråga än så. Inom ramen för förvaltningen tillhandahåller vi allt från strategisk rådgivning och teknisk konsultation till design och nyutveckling av funktioner.

För oss står begreppet förvaltning bland annat även för:

  • att vi arbetar med väl fungerande processer i enlighet med den ISO certifiering som vi innehar
  • att vi regelbundet träffas och diskuterar er lösning
  • att vi arrangerar kundträffar och seminarier där vi pratar om aktuella frågor från webbvärlden
  • att vi utbildar redaktörer och administratörer
  • att vi övervakar att webbplatsen är uppe och fungerar
  • att vi tillhandahåller en kopia av er webb som ni alltid har tillgång till i utbildnings- och testsyfte
  • att vi alltid säkert tar vara på er källkod

 

Det är även viktigt att anpassa nivån på förvaltningen utifrån era behov. För kunder med en enklare webbplats där det sker få ändringar krävs det förstås en annan form av förvaltning än för de kunder som har en komplex och verksamhetskritisk webbplats. Vilken form som passar dig diskuterar vi fram i samförstånd.

När det gäller support av företaget Episerver så ger de endast support till partnerföretagen. Vi innehar den högsta partnerstatusen med Episerver och har mycket gott samarbete med dem. Det här gör att du som slutkund kommer att få bra support från oss och indirekt även från Episerver.

Vi som jobbar med förvaltning är alla seniora och arbetar dedikerat med förvaltningsfrågor. Utvecklarna är certifierade i Episerver och självfallet använder vi ett modernt webbaserat ärendehanteringssystem som stödjer förvaltningsprocessen där ni kan följa allt vad som händer i era ärenden.

Utöver att vi förvaltar ett stort antal webbplatser byggda i Episerver och Episerver Commerce har vi även fått förtroendet att förvalta och underhålla andra typer av lösningar. Exempel på det är verksamhetssystem byggda i .Net och e-handelslösningar i traditionell ASP.