Semper har lanserat nytt Intranät

Bilden ovan är den slutgiltiga designskissen, där bilder och information endast är exempel.

Semper är en kund som nearU har jobbat med sen tidigare. När Semper ville ha ett nytt intranät påbörjades en förstudie tillsammans med nearU som pågick i ungefär ett år. Resultatet blev en grund för hur intranätet skulle utformas i form av wireframe, informationsstruktur och design.

Det nya intranätet baseras på EPiServers communityfunktionalitet.

Startsidan visar ett flöde över de senaste händelserna som den anställda har behörighet att se. Till exempel ny information i grupper de tillhör eller ett inlägg i en blogg man följer.

En extra trevlig funktion som finns på startsidan är "Kärleksbomben" där alla anställda kan skicka ett uppmuntrande meddelande till en kollega. På intranätet kan man söka efter alla anställda i organisationen vilket underlättar för medarbetarna att leta rätt på kontaktuppgifter eller en viss kompetens.

Varje område/sektion inom intranätet har sina egna startsidor där flödet endast visar uppdateringar från händelser inom den sektionen. Detta ger en lokal känsla även fast man även ingår i det gemensamma företaget. Intranätet är integrerat mot Sempers AD.