Norrtälje kommun

nearU har arbetat med Norrtälje kommun sedan 2002 då behovet av ett mer kraftfullt CMS uppstod. Valet föll på EPiServer och sedan dess har vi hunnit med att uppgradera den publika webbplatsen i flertalet omgångar samt även byggt ett intranät. Den senaste nylanseringen av www.norrtalje.se skedde under 2010-2011.

Ett gediget förarbete med att skapa en behovsstyrd webbplats inleddes 2008 och syftet var att skapa en webb som alla förstår och kan använda. Susanna Nordström, webmaster och projektledare för webben förklarar.

– Under 2008 inledde vi ett samarbete med Funka Nu för att skapa en webbplats med hög tillgänglighet. Förutom att olika grupper av människor ska kunna använda webben på ett självklart sätt lägger vi nu även stor fokus på användarvänliga e-tjänster. Webbplatsen ska vara behovsdriven och besökaren ska kunna uträtta sina tjänster när de har möjlighet, tid och lust.

Låt människor få komma till tals

Susanna är väldigt nöjd med den nya webbplatsen och anser att de fördefinierade målen har uppnåtts. Kommunen fick relativt lite respons från allmänheten på själva nylanseringen, vilket är ett gott tecken, besökaren hittar den information som eftersöks.

För Norrtälje kommun är interaktiviteten viktig, såväl inom som utom organisationen.

– Människor ser det numera som en självklarhet att hitta den information de eftersöker, men önskan efter att själv få komma till tals ökar hela tiden. Vi strävar efter en dialog med våra besökare, dels genom att skapa olika former av åsiktsformulär, men också genom att låta utvalda sidor vara öppna för kommentarer.

Stanna aldrig i en ren förvaltningsfas

Norrtälje kommun jobbar kontinuerligt med sin webbplats och låter den aldrig gå i stå. Enligt Susanna ligger det flertalet framgångsfaktorer bakom. En viktig aspekt är att marknad och IT (och även andra verksamhetsområden) kan kommunicera på ett bra sätt med varandra. En annan är att ha en extern samarbetspartner som stöttar och engagerar sig.

– Vår relation med nearU går en bra bit tillbaka i tiden och vi känner oss väldigt trygga med varandra. Något som verkligen har underlättat våra webbprojekt är deras förmåga att prata såväl teknik som mjuka värden. De låter inte de tekniska möjligheterna styra utvecklingsarbetet, utan kunden och besökaren är alltid i fokus.

Mer om Norrtälje kommun

Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård. I Norrtälje finns 10 000 öar, 56 000 invånare och på sommaren blir vi dubbelt så många. Norrtälje ligger bara en timme från Stockholm city och det är nära till både Uppsala och Arlanda. Möjligheter, tillväxt och framtidstro hittar du hos oss.