Ljungby kommun - ett lyckat webbprojekt

Ljungby kommun är ett bra exempel på hur man arbetar metodiskt och strukturerat med sin externa webbplats. Vi tar ett samtal med Katrin Persson, Informationslogistiker på Ljungby kommun, för att ta del av deras tips på hur man blir bättre inte bara på att implementera en ny webblösning, utan också hur man arbetar fortlöpande med sajten.

År 2007 skulle den befintliga webbplattformen bytas ut och en helt ny webbplats skulle byggas upp. Kravet var en erkänd och välrekommenderad produkt med en teknik som många utvecklare behärskar. Editorn skulle vara WYSIWYG och redaktörerna skulle inte behöva någon kunskap om webbprogrammering eller teknik. Dessutom var det av stor betydelse att bra och tillgänglig support skulle tillhandahållas av leverantören. Produkterna Site Vision och EPiServer ställdes mot varandra gällande funktionalitet, teknik, tillgänglighet och prisnivå. Utifrån analys och utvärdering föll valet på EPiServer och leverantören nearU.

Ett av målen med den nya webbsajten var att göra det enklare för såväl redaktörer som besökare. Dessutom eftersökte Ljungby kommun en stabil plattform med en nästintill hundraprocentig tillgänglighet, vilket de har idag. Redaktörerna använder sig av många av de kraftfulla funktioner som finns i verktyget.

– Först och främst uppskattar jag verkligen att det är så enkelt att redigera! Det du ser på skärmen när du jobbar i verktyget är även det besökaren kommer att se när sidan är publicerad. Personligen använder jag sökfunktionen i EPiServer väldigt ofta vilket gör att det går snabbare att hitta den sida jag ska jobba med. Slutligen måste jag tillägga att möjligheten att använda sig av drag-and-drop underlättar redigeringen.

Gällande besökarna så kan Katrin se paralleller mellan besöksstatistiken och de områden på webbplatsen som hålls mest aktuella och levande.

– Startsidan är såklart den mest besökta och därefter kommer söksidan. Bland de mest välbesökta sidorna hittar vi bibliotekets som jobbar utmärkt med webben genom att ofta publicera nyheter samt annonser om kommande aktiviteter med mera. Vi ville även ge besökaren servicen att söka nytt boende via www.ljungby.se, vilket medförde att vi utvecklade ett anpassat sökformulär för just det ändamålet.

Sedan den nya webbsajten lanserades har antalet besökare stigit kontinuerligt. Självklart är målet att statistiken ska fortsätta att visa en positiv ökande trend, vilket kräver att man hela tiden håller webben levande och uppdaterad

– Vi är duktiga på att sätta upp riktlinjer för hur vi arbetar med webben. Organisatorisk har vi utsett huvudredaktörer som består av en representant från varje förvaltning, samt en person från biblioteket respektive turismbyrån. Den här gruppen har månatliga möten där vi går igenom webben och de olika undersidorna. De som har mindre sidor eller enskilda områden utnämns till redaktörer och vi träffas två gånger om året. Vidare har vi riktlinjer och regler för hur bilder får användas och hur texter ska skrivas. Sökstatistiken går jag igenom en gång i månaden och vidareinformerar även huvudredaktörerna. Samtliga nyheter rensas och arkiveras allt eftersom, vilket maximera träffsäkerheten vid sökning.

Om man ska sammanfatta framgångsfaktorerna för att arbeta med webben som prioriterad kommunikationskanal uttrycker sig Katrin såhär.

– Det är viktigt att man har en person som är huvudansvarig och dedikerad för webben. Han eller hon bör inte ha det som en biuppgift. Man ska även lägga krut på att hålla webbplatsen uppdaterad både vad gäller information och funktionalitet så att den inte känns stillastående. Gällande den biten är det mycket betydelsefullt att ha en bra leverantör som kontinuerligt hör och sig och tipsar om vad man kan göra, eller bjuder in till intressanta seminarier och föreläsningar med mera.