Jönköpings Läns Museum

Målet var att få en webbplats i EPiServer med en design som uppfyller behovet, ett snabbare nyhetsflöde samt en användarvänlighet som validerar enligt W3C-standard.

nearU har levererat en ny webbplats i EPiServer CMS 6 R2. Tidigare uppdaterades webbplatsen med hjälp av Dreamweaver. nearU har ansvarat för designanpassningar, HTML och utveckling.

Projektets utmaning var att nå en mycket hög flexibilitet för layouten där museet själva kan förändra och påverka mallarna mer än vad som är standard.

Webben lanserades i slutet av september 2012 och Jönköpings Läns Museum anser att de har nått sina mål och känner sig nöjda med enkelheten att snabbt få ut ny information.