Vi är ISO-certifierade

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i att vi har den kunskap som krävs. Därför är vi ISO 9001-certifierade. Sedan 2014 är vi även miljöcertifierade (ISO 14001).

Ett certifikat enligt ISO 9001 är en kvalitetsstämpel lokalt och globalt. Genom att certifikatet är utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan som DNV kan våra kunder tryggt förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra våra åtaganden.

Den internationellt erkända ISO 9001:2008-standarden är ett kraftfullt ledningsverktyg som tillsammans med en DNV-certifiering skapar engagemang runt kvalitet. ISO 9001 kan tillämpas av tillverkandeföretag och leverantörer av tjänster.

Miljöcertifierade

Sedan 2014 är nearU miljöcertifierade av SCAB. Vår miljöpolicy innebär bland annat:

  • Välja leverantörer med miljöpolicy
  • Tillhandahålla och/eller rekommendera miljöanpassade alternativ
  • I möjligaste mån skapa miljöeffektiva lösningar för våra kunder.
  • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör vår verksamhet.
  • Sträva efter att använda miljövänliga produkter och miljövänlig utrustning, samt bidra till en miljöriktig kretsloppshantering.
  • Med våra övergripande miljömål som utgångspunkt ständigt sträva efter ytterligare förbättringar som gör att vår belastning på den yttre miljön minskar.
  • Påverka våra leverantörer till att arbeta för en bättre miljö.
  • Nyttja kollektivttrafik i första hand.
  • Samåka till möten.