nearu tar nästa steg...

…och förvärvas av Visma Consulting. Visma och nearU har en liknande företagskultur och värdegrund vilket är mycket viktigt för ett relativt litet och personalägt bolag som vi. Det här är ett väldigt naturligt steg för oss. nearU har de senaste åren levererat flertalet mycket stora och framgångsrika projekt, men det är svårt att organiskt växa i den takt som då krävs. Genom den här fusionen får vi möjlighet att fortsätta att göra det vi drivs av; att jobba nära våra kunder och varje dag göra deras webbplatser bättre.

2014 etablerade Visma ett nytt bolag som fokuserar på lösningar för digital marknadsföring och e-handel baserat på plattformen Episerver. Satsningen har fallit mycket väl ut och resulterat i många nya kunder och åtaganden inom såväl privat som offentlig sektor. För att möta kundernas ökade behov och bibehålla en hög kvalitet i leveranserna har Visma förvärvat nearU. Förvärvet innebär att affärsområdet inom webb & Episerver dubbleras och vi kommer att bestå av ca 40 personer. Båda företagen är sedan tidigare Premium Partner till Episerver.

- Våra båda företag har en gemensam grundsyn kring kärnområden som nöjda medarbetare, ett stort engagemang för våra kunder samt en stark vilja att alltid leverera hög kvalitet. Detta borgar för en mycket smidig fusion. Både Visma och nearU har alltid haft ett stort teknikfokus, vilket vi kommer att fortsätta att ha. Då våra kunders lösningar blir allt mer tekniskt avancerade med integrationer till andra system, kommer även angränsande teknikområden inom Visma Consulting att vara en viktig del i framtida leveranser säger Gustaf Snöbohm, affärsområdeschef webb och Episerver på Visma Consulting.

Läs det publika pressmeddelandet här.