Ragn-Sells lanserar nya webbplatser

Ragn-Sells nya webbplatser är utvecklade i Episerver CMS 9 och samtliga lösningar hostas i molntjänsten Episerver DXC (Digital Experience Cloud). Det är en och samma site över flera domäner.

Utvecklingsarbetet började under 2016 och har fortlöpt under våren 2017. Under projektet fattades beslut om att ändra den övergripande designen för samtliga siter, men med övervägade samma funktionalitet som utvecklats sedan tidigare. Projektet gick in i en intressant fas där designarbete och utveckling skedde i en agil och parallell process med tätt samarbete mellan nearU, Ragn-Sells och designer under senare delen av våren. Det blev ett mycket levande och intensivt arbete där justeringar efter behov skedde löpande. Det redaktionella innehållsarbetet jobbade på parallellt under hela tiden.  

Vi på nearU tackar Ragn-Sells för ett levande samarbete och på en resa mot flera moderna och ändamålsenliga siter som passar Ragn-Sells i tiden!

Nyfiken att kolla in webbplatserma?

http://www.ragnsells.com/

http://www.ragnsells.se/

http://www.ragnsellsrecyclables.com

http://www.kommunpartner.se/

http://www.ragnsellstyrerecycling.com/